Akademik yayınlar (makale, tez, kitap, bildiri) arasındaki temel farklar

Paylaş:

Makaleler, tezler, kitaplar ve sempozyum bildirileri gibi farklı formatlardaki bilimsel çalışmalar arasında birkaç temel fark vardır. Temel farklılıklardan bazıları şunlardır:

Kapsam:

Bilimsel makaleler genellikle çok özel araştırma sorularına odaklanırken, tezler ve kitaplar genellikle daha geniş konuları veya birden fazla araştırma sorusunu kapsar. Sempozyum bildirileri belirli temalara veya konulara odaklanabilir, ancak genellikle makale veya tezlerden daha kısa ve daha az kapsamlıdır.

Uzunluk:

Bilimsel makaleler genellikle tezlerden ve kitaplardan daha kısadır ve genellikle belirli bir sayfa sayısı veya kelime sayısı ile sınırlıdır. Sempozyum bildirileri genellikle makalelerden daha kısadır.

Kitle:

Her bilimsel çalışma türü için hedef kitle değişebilir. Makaleler genellikle alandaki diğer araştırmacılardan oluşan özel bir kitleyi hedeflerken, tezler ve kitaplar araştırmacıları, öğrencileri ve profesyonelleri içeren daha geniş bir kitleyi hedefleyebilir. Sempozyum bildirileri hem uzman hem de genel kitleye yönelik olabilir.

Biçim:

Bilimsel makaleler genellikle, birçok bilimsel disiplinde yaygın olarak kullanılan Giriş, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışma yapısı gibi belirli bir biçimi izler. Tezler ve kitaplar yapılarında daha fazla esnekliğe sahip olabilir, ancak yine de genellikle ele alınan araştırma sorularını veya konuları yansıtan mantıksal bir düzeni takip eder. Sempozyum bildirileri formatlarında daha fazla değişkenliğe sahip olabilir.

Atıf stili:

Disipline ve yayıncıya bağlı olarak, her bilimsel çalışma türü kendi tercih edilen alıntı stiline sahip olabilir. Bununla birlikte, genel olarak, tüm bilimsel çalışmalar, önceki araştırmalara itibar etmek ve intihalden kaçınmak için kaynakların uygun şekilde alıntılanmasını gerektirir.

Gözden geçirme süreci:

Bilimsel makaleler ve bazı sempozyum bildirileri genellikle, alandaki diğer uzmanların araştırmayı yayınlanmadan önce gözden geçirdiği bir hakem değerlendirme sürecinden geçer. Tezler ve kitaplar bu tür bir gözden geçirme sürecinden geçmeyebilir, ancak genellikle yazarın danışmanı veya editörü tarafından gözden geçirilir.

Genel olarak, farklı formatlardaki bilimsel çalışmalar arasındaki temel farklar kapsam, uzunluk, hedef kitle, format, alıntılama stili ve inceleme sürecinden kaynaklanmaktadır. Her çalışma türü farklı bir amaca hizmet eder ve araştırma sorularına, hedef kitleye ve ilgili diğer faktörlere bağlı olarak kendi güçlü ve zayıf yanlarına sahiptir.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın