Araştırma yöntemlerine göre örnek araştırma soruları

Paylaş:

Nicel, nitel, karma yöntemler ve vaka çalışmaları dahil olmak üzere birçok farklı araştırma yöntemi vardır. Aşağıda, bu araştırma yöntemlerinin her biri için bazı örnek araştırma soruları verilmiştir:

Nicel Araştırma Soruları

Nicel araştırma, sayısal verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içerir. Nicel araştırma için örnek araştırma soruları şunları içerir:

Akademik başarı ile ebeveyn katılımı arasındaki ilişki nedir?
Çalışan motivasyonu işyerinde üretkenliği nasıl etkiler?
Belirli bir öğretim yöntemi, STEM eğitiminde daha iyi öğrenci sonuçlarına yol açar mı?

Nitel Araştırma Soruları

Niteliksel araştırma, metin, resim veya video gibi sayısal olmayan verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içerir. Nitel araştırma için örnek araştırma soruları şunları içerir:

Kanser için kemoterapi gören hastaların yaşadıkları deneyimler nelerdir?
Öğretmenler sınıflarında çok kültürlü eğitimi teşvik etmedeki rollerini nasıl algılıyorlar?
Belirli bir pazarda tüketici satın alma kararlarını etkileyen kültürel faktörler nelerdir?

Karma Yöntem Araştırma Soruları

Karma yöntem araştırması, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini birleştirir. Karma yöntem araştırması için örnek araştırma soruları şunları içerir:

Belirli bir müdahale, belirli bir popülasyonda hem akademik başarıyı (nicel) hem de öğrenci refahını (nitel) nasıl etkiler?
Belirli bir sektörde müşteri memnuniyeti (nicel) ile çalışan iş tatmini (nitel) arasındaki ilişki nedir?
Farklı öğretim yöntemleri, belirli bir konu alanında öğrenci katılımını (nitel) ve akademik başarıyı (niceliksel) nasıl etkiler?

Vaka Çalışması Araştırma Soruları

Vaka çalışması araştırması, belirli bir vakanın veya olgunun derinlemesine analizini içerir. Vaka çalışması araştırması için örnek araştırma soruları şunları içerir:

Belirli bir iş veya organizasyonun başarısına (veya başarısızlığına) yol açan temel faktörler nelerdir?
Belirli bir topluluk bir doğal afet veya kriz durumuna nasıl tepki verir?
Belirli bir alanda veya endüstride belirli bir bireyin başarısına katkıda bulunan temel faktörler nelerdir?

Bunların yalnızca örnek olduğunu ve araştırma sorularının belirli araştırma konusuna ve araştırma tasarımına göre değişeceğini belirtmek önemlidir. Spesifik, net, odaklanmış ve araştırma hedefleriyle uyumlu bir araştırma sorusu seçmek sizi doğru bulgulara ulaştıracaktır.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın