Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Kastamonu

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Türkiye’de turizm ve ilişkili olduğu bilim dalı ve alanlarında lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirmek…

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Çevrimiçi (Online)

International Teacher and Accreditation Congress | Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi EPDAD’ın yıllık kongresidir. Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim…

EJERCongress 2022

https://www.ejercongress.org/

IX. EJERCongress 2022, Anı Yayıncılık ve Ege Üniversitesi iş birliği ile İzmir’de gerçekleştirilecek. Kongrenin ana teması “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların…

VIII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Çevrimiçi (Online)

Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler…

XIX. TÜRK TARİH KONGRESİ

https://19tarihkongresi.ttk.gov.tr/

3-7 EKİM 2022, ANKARA Türk ve Türkiye tarihine dair özgün bildirilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinin ilki 1932 yılında, Türk Tarih Kurumu kurucusu Gazi Mustafa Kemal…

Yakında bir etkinlik mi var? Etkinlik Gönder