Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Paylaş:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
1.3. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak,
1.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)

2- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi 
 

Başvuru Başlangıç Tarihi 27 Mart 2023 (Pazartesi)
Son Başvuru Tarihi 10 Nisan 2023 (Pazartesi)
Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi 17 Nisan 2023 (Pazartesi)
Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri 24-28 Nisan 2023 – GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Binası
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi 08 Mayıs 2023 (Pazartesi)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.gtu.edu.tr/

2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
– Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
– Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar başvuru evraklarını “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ – GEBZE/KOCAELİ” adresine gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0262) 605 11 29, (0262) 605 15 21, (0262) 605 11 27 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

3- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
 

İLAN
NO
POZİSYON ADI/
CİNSİYET
ÖĞRENİM
DURUMU
SINAV
TÜRÜ
ADET ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR
SP 202301 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Lisans Sözlü 1 -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Lisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 55 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak.
SP 202302 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Önlisans Sözlü 1 -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 55 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak.
SP 202303 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sözlü 2 -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 55 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda
çalışmasına engel durumu olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak.
SP 202304 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri – Kadın) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sözlü 13 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış, 40 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202305 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri – Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sözlü 2 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202306 Destek Personeli (Bakım/Onarım Hizmetleri – Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sözlü 1 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 55 puan almış olmak,
-Elektrik Tesisatçısı/Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü/ Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi alanında Sertifika/Ustalık Belgesi sahibi olmak, (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202307 Destek Personeli (Bakım/Onarım Hizmetleri – Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sözlü 1 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi veya Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme alanı mezunu olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 55 puan almış olmak,
-Sıhhi Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı/Sıhhi Tesisat Geliştirme ve Uyum Eğitimi/Sıhhi Tesisat Armatür Montajcısı ve Onarımcısı alanında Sertifika/Ustalık Belgesi sahibi olmak, (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202208 Destek Personeli (Bahçıvan-Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sözlü 3