İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alıyor

Paylaş:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)
2. Kimlik Fotokopisi
3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. YÖK Formatlı Özgeçmiş
5. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (e-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7. Doçentlik Belgesi
8. Yabancı Dil Belgesi
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Belleke aktarılmış şekilde)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden barkotlu alınabilir.)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.03.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 13.04.2023

FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM
ANABİLİM DALI/
PROGRAM
KADRO UNVANI
KADRO
SAYISI
İLAN ÖZEL ŞART
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Endodonti
Doktor Öğretim Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Endodonti alanında doktora ya da uzmanlığını almış olmak.
Kök kanallarının dönen eğe sistemleri kullanılarak şekillendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Ortodonti
Doktor Öğretim Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ortodonti alanında doktora ya da uzmanlığını almış olmak. Invisalign ve Dolphin konularında deneyim sahibi ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
Doktor Öğretim
Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora ya da uzmanlığını almış olmak.
Tıp
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyokimya (İngilizce)
Profesör Dr. Öğr. Üyesi
2
Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlığını veya doktorasını almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi
Profesör
1
Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Onkolojik Cerrahi yandal uzmanı olmak, kolon ve rektum kanseri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp Bilimleri
Tıbbi Patoloji
Profesör Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıbbi Patoloji alanında uzmanlığını/doçentliğini almış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doçent
1
Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanlığını yapmış olmak, doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Doçent
1
Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak. İnme konusunda deneyimli olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çocuk Cerrahisi
Profesör Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
1
Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlık/doçentliğini almış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi
1
Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi
2
Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi
1
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve
Travmatoloji
Dr. Öğr. Üyesi
1
Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak. El ve Mikro Cerrahi alanında deneyimli olmak.
Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını/doçentliğini almış olmak.
Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzmanlığını/doçentliğini almış olmak.
Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını/doçentliğini almış olmak.
Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Profesör Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
1
Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın