Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Paylaş:
 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

Fakülte/ Yüksekokul
Bölümü
Kadro Unvanı
Kadro Sayısı
Aranan Koşullar
İlan Son Başvuru Tarihi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi
1
  • Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak; bu alanda lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak,
  • Klinik Psikoloji alanında lisansüstü düzeyinde ders verme ve tez danışmanlığı tecrübesine sahip olmak,
  • Psikolojik bozukluklar, davranışçı-bilişsel psikoterapi, tanılar üstü risk faktörleri ve bilişsel hassasiyet konularında araştırma ve uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayın yapmış olmak.
14.04.2023

 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1
. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.)
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları, 
5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın