Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor

Paylaş:
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan No
Unvan
Kadro
Sayısı
KPSS
Puan Türü
Cinsiyet
Aranan Nitelikler
2022/61
Büro Personeli
4
KPSS P3
 İşletme, Maliye veya İktisat lisans programından mezun olmak.
 Mali işlerde en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
2022/62
Büro Personeli
1
KPSS P3
 İşletme lisans programından mezun
olmak.
 İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar sertifikasına sahip olmak.
 İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasına
sahip olmak.
2022/63
Büro Personeli
3
KPSS P3
 Maliye lisans programından mezun
olmak.
 Özlük işleri, bordrolama ve SGK uygulamaları sertifikasına sahip olmak.
 Birimlerin personel işlerinde
çalıştırılacaktır.
2022/64
Büro Personeli
1
KPSS P3
 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 At Antrenörü alanında eğitim almış olmak veya bu konuda 2 (iki) yıl deneyime sahip olduğunu belgelendirmek.
 Eflani MYO Atçılık ve Antrenörlük programında çalıştırılacaktır.
2022/65
Büro Personeli
2
KPSS P3
 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans
programından mezun olmak.
 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İngilizce e-YDS, YDS veya YÖKDİL) en az 85 puan almış olmak.
 Uluslararası Öğrenci Ofisinde çalıştırılacaktır.
2022/66
Büro Personeli
3
KPSS P93
Kadın
 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ön lisans programından mezun olmak.
 Protokol Kuralları, Güzel Konuşma ve Diksiyon sertifikalarına sahip olmak.
 Merkez birimlerinde çalıştırılacaktır.
2022/67
Büro Personeli
3
KPSS P93
Kadın
 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ön lisans programından mezun olmak.
 Protokol Kuralları, Güzel Konuşma ve Diksiyon sertifikalarından en az birine sahip olmak.
 TOBB MYO ve ilçe hizmet birimlerinde çalıştırılacaktır.
2022/68
Büro Personeli
1
KPSS P94
 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 İleri Excel, Temel Bilgisayar Teknolojileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
 Personel Daire Başkanlığından çalıştırılacaktır.
2022/69
Büro Personeli
3
KPSS P93
 Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
 Özlük işleri, bordrolama ve SGK uygulamaları ve İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
2022/70
Büro Personeli
2
KPSS P93
 İşletme ön lisans programından mezun olmak.
 Muhasebe-Finansman sertifikasına sahip olmak.
 En az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
2022/71
Büro Personeli
3
KPSS P93
 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe – Finansman sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.
2022/72
Büro Personeli
1
KPSS P93
 İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programından mezun olmak.
 En az (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
 En az (3) yıl süre ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
2022/73
Büro Personeli
2
KPSS P93
 Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans
programından mezun olmak.
 Özlük işleri, bordrolama ve SGK uygulamaları,
 İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli
Hesaplamalar sertifikalarına sahip olmak.
2022/74
Büro Personeli
2
KPSS P93
 Adalet ön lisans programından mezun
olmak.
 KVKK, İş Hukuku sertifikalarına sahip olmak.
2022/75
Büro Personeli
2
KPSS P93
 Herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.
 Üniversitemizin ilçelerde bulunan hizmet birimlerinde görev yapacaktır.
2022/76
Mühendis
1
KPSS P3
 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 C#, Asp.Net veya MSSQL
sertifikalarından en az birine sahip olmak.
2022/77
Tekniker
2
KPSS P93
Erkek
 Makine programı ön lisans mezunu
olmak.
2022/78
Tekniker
1
KPSS P93
Erkek
 Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olmak.
 En az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve
bu durumu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 Güvenlik kamera sistemleri alanında
deneyime sahip olduğunu belgelendirmek.
2022/79
Tekniker
1
KPSS P93
Erkek
 Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programından mezun olmak.
 Üniversitemiz 3 Nisan TV’de çalıştırılmak
üzere profesyonel kamera kullanımı bilgisi, video kurgu programlarına hakim olmak.
 İhtiyaç halinde mesai sonrası, hafta sonu
veya resmi tatillerde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
2022/80
Tekniker
1
KPSS P93
Erkek
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans
programından mezun olmak.
 Biyomedikal alanında iş tecrübesine sahip olmak ve bu durumu SGK hizmet
dökümü ile belgelendirmek.
2022/81
Teknisyen
1
KPSS P94
Erkek
 Ortaöğretim kurumlarının elektrik
alanından mezun olmak.
 PLC ve Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Teknolojisi sertifikasına sahip olmak.
2022/82
Teknisyen
2
KPSS P93
Erkek
 Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olmak.
 En az 2 (iki) yıl süre ile bilgisayar bakım
onarım alanında tecrübeye sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
2022/83
Teknisyen
2
KPSS P94
Erkek
 Ortaöğretim kurumlarının bilişim
teknolojileri alanından mezun olmak.
2022/84
Destek Personeli
1
KPSS P94
Erkek
 Ortaöğretim kurumlarının motorlu araçlar
teknolojisi mezunu olmak.
 Otomotiv, elektromekanik ustalık belgesine sahip olmak.
 En az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve
bu durumu SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek.
 Üniversitemiz resmi araçlarının temizlik, tamir ve bakım işlerinde çalıştırılacaktır.
2022/85
Destek Personeli
1
KPSS P94
Erkek
 Ortaöğretim Kurumlarının Metal
Teknolojisi alanından mezun olmak.
 Kaynak işlerinde ve alüminyum veya PVC imalat montaj işlerinde tecrübeye sahip
olmak.
 En az 3 (üç) tecrübeye sahip olmak ve bu durumu SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek.
2022/86
Destek Personeli
2
KPSS P93
Erkek
 Herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.
 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi belgesine sahip olmak.
2022/87
Destek Personeli
3
KPSS P94
Kadın
 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik
görevini yapmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak.
2022/88
Destek Personeli
3
KPSS P94
Erkek
 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik
görevini yapmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak.
2022/89
Destek Personeli
2
KPSS P94
Erkek
 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik
görevini yapmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak.
 Üniversitemizin ilçe hizmet birimlerinde ve TOBB Meslek Yüksekokulunda
görevlendirilecektir.
2022/90
Destek Personeli
2
KPSS P94
Kadın
 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik
görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 Üniversitemizin ilçe hizmet birimlerinde ve TOBB Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.
9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.
13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.
14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Başlangıç : 26.09.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 10.10.2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir
Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez
Karabük.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).
8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin edilebilir).
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)
Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın