Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, tasdikli veya edevlet üzerinden alınan karekodlu Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/
PROGRAM
KADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Mühendislik FakültesiElektrik ve Elektronik MühendisliğiBilgisayar BilimiDr. Öğr. Üyesi1Elektrik Mühendisliği alanında lisans ve doktora dereceleri olmak; Dağıtık enerji kaynakları ve akıllı şebekelerin modellenmesi ve toplu yönetimi ile enerjide oyunlaştırma konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak; Yurtdışı doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip olmak;
İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
Paylaş:

Benzer Makaleler

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

aqademik

BEDAVA
İNCELE