Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 14 Sözleşmeli Personel alıyor

Paylaş:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Kurumumuz hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 14 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.
 

POZİSYON
NO
POZİSYON
KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
ADET
1
Büro Personeli
KPSS P3
-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-Belgelemek kaydıyla Yönetici Asistanlığı konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak.
2
2
Büro Personeli
KPSS P93
-Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
1
3
Büro Personeli
KPSS P93
-Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun olmak.
-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri konusunda sertifikaya sahip olmak.
-Belgelemek kaydıyla Biyomedikal Cihaz Teknolojileri konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak.
1
4
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
KPSS P93
-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
(03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
2
5
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
(Erkek)
KPSS P94
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
2
6
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
(Kadın)
KPSS P94
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
2
7
Destek Personeli (Şoför)
KPSS P93
-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
-Geçerlilik süresi dolmamış D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-Belgelemek kaydıyla en az 3 (üç) yıl Şoför olarak mesleki deneyime sahip olmak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
(03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
1
8
Destek Personeli (Şoför)
KPSS P93
-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
-Geçerlilik süresi dolmamış D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-Belgelemek kaydıyla en az 3 (üç) yıl Şoför olarak mesleki deneyime sahip olmak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
-Kurumumuz İstanbul Denetim Hizmetleri Ofisinde görevlendirilecektir.
1
9
Teknisyen
KPSS P94
-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
-Belgelemek kaydıyla en az 3 (üç) yıl İnşaat Boyacısı/Boyacı olarak mesleki deneyime sahip olmak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
(03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
1
10
Teknisyen
KPSS P94
-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik teknolojisi alanından mezun olmak.
-Belgelemek kaydıyla en az 3 (üç) yıl Elektrik teknisyeni olarak mesleki deneyime sahip olmak.
-İlan başlangıç tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
(03.04.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)
1

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1.Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2.Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4.Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
5.Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
7.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
• Adayların e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
• Başvuru işlemleri 03/04/2023 – 17/04/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
• Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, ehliyet ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Tecrübe istenen pozisyonlar için e-Devlet üzerinden karekodlu olarak alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümünün pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Tecrübe istenen pozisyonlar için tecrübenin geçtiği kurumdan alınmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Çalışma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Sertifika istenen pozisyonlar için söz konusu sertifika pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Sertifika” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Özel güvenlik kartı istenen pozisyonlar için söz konusu özel güvenlik kartı pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
• Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
• Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecektir.
• Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.
• İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
• İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
• Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:
(0312) 218 35 01 – (0312) 218 38 67

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın