Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Paylaş:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

 • Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

 • İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 • Başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Son Başvuru Tarihi : 18.05.2023

 

Unvan

Birimi

Bölümü

Anabilim
Dalı

Adet

Açıklama

Araştırma Görevlisi

EczacılıkFak ültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasotik Teknoloji

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü

Eski Türk Dili

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Fen Fakültesi

Matematik Bölümü

Uygulamalı Matematik

1

Matematik Bölümü lisans mezunu olup,
Matematik ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü

Din Eğitimi

1

İlahiyat Fakültesi veya dengi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi

Grafik Sanatlar Bölümü

Grafik

1

Grafik, Grafik Sanatlar veya Grafik Tasarımı Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Bölümü

Devreler ve Sistemler

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi
Bölümü

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Suşehri
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup,
ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Veterinerlik Doğum ve
Jinekolojisi

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

Cumhuriyet Sosyal Bilimler
MYO

Hukuk

Adalet

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, ilgi alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

Divriği Nuri Demirağ MYO

Elektrik ve Enerji

Elektrik

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

Hafik Kamer Örnek MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Bölümü

Çevre Sağlığı

1

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Sosyoloji ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında
ders verme tecrübesine sahip olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

İmranlı MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

İş Sağlığı Güvenliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans ve ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olup, ilgili alanda lisans eğitimi sonrası en az 5
yıl tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

Sivas Teknik Bilimler MYO

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

1

Mimarlık bölümü lisans ve mimari tasarım alanında tezli yüksek lisans mezunu olup, ilgili alanda lisans eğitimi
sonrası en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Şarkışla A.V. MYO

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık

1

İşletme veya İktisat mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak; lisans eğitimi sonrası en az 5 yıl bankacılık sektöründe deneyimi ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

İngilizce

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) lisans mezunu
olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

Yıldızeli MYO

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

1

Biyokimya ABD’nda tezli yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

Rektörlük

Türkçe Öğretimi Uygulama veAraştırma Merkezi (TÖMER)

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi
bulunmak.

Başvuru Başlama Tarihi  : 04.05.2023
Son Başvuru Tarihi  : 18.05.2023
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi   : 23.05.2023
Giriş Sınavı Tarihi   : 26.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 30.05.2023

Başvuru Adresi :
Merkez Kampüs başvuruları için
T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, (….İlan verilen yere….) Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi, 58140, Merkez Kampüs/SİVAS Araştırma Görevlileri için İlgili Fakültelere gönderilecektir.
Rektörlük Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi için (TÖMER) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
Kampüs / SİVAS
Yabancı Diller YO için Yabancı Diller YO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Kampüs / SİVAS
Sivas Teknik Bilimler MYO için Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)
Cumhuriyet SB MYO İçin Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS
Divriği Nuri Demirağ MYO için Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Divriği / SİVAS
Hafik Kamer Örnek MYO İçin Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Hafik / SİVAS
İmranlı MYO İçin İmranlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne İmranlı / SİVAS
Şarkışla Aşık Veysel MYO İçin Şarkışla aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şarkışla / SİVAS
Yıldızeli MYO İçin Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Yıldızeli / SİVAS Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.cumhuriyet.edu.tr

Genel Şartlar

 • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.( yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı diller yüksekokulunda istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

 • Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu

 2. Özgeçmiş,

 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

 4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

 5. Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya e-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),

 6. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

 7. ALES Sonuç Belgesi,

 8. Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 10. Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

 11. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

  Önemli Notlar:

 

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi (isteniyorsa); hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazı ve Sgk pirim ödeme gün sayısına göre sgk dökümü ile belgelendirilmelidir.
 4. Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.
 5. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 8. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 9. Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın