Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Paylaş:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.
Son Başvuru Tarihi : 18.05.2023 (Mesai Bitimi)

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

AD

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti

Profesör

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, süper- okside su ve kök kanallarındaki biyofilm üzerine çalışmış
olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik DişTedavisi

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, biyouyumluluk üzerine çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış ve sitotoksik ve enzim inhibitörü etkinlikler üzerine
çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Biyoteknoloji

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, doçentliğini Farmasötik Biyoteknoloji bilim alanından almış ve apoptoz ile antikanser üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapmış olup, metisilin ve staphylococcus aureus
üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olup,
çağdaş ahlak teorileri üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikoloji bölümü lisans ve Klinik Psikoloji alanında lisansüstü eğitim mezunu olup, biyopsikososyal ve vaka
formülasyonu üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim bilim alanından almış olup, akademik risk alma üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim bilim alanında almış olup, çokkültürlü eğitim ve eğitim ortamları
üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi bilim alanında almış olup, okul iklimi, okul kültürü ve okul
geliştirme üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini Plastik Sanatlar bilim
alanında almış olup, sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Doktora ve doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerine
çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi bilim
alanında almış olup, mobil teknoloji üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, diskalkuli üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış
olup, monogenic yarıgrup graflar üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Özel Yetenekliler
Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını özel eğitim alanında yapmış olup, öğrenme güçlüğü
üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul ÖncesiEğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olup, örüntü, değerler eğitimi ve okul dışı öğrenme üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Türkçe öğretiminde sözlü anlatılar
üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Türk mitolojisi ve halk inançları
üzerine çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

Arı ürünlerinin terapotik ve biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaları
bulunmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Doçent

1

Hiperbolik, de-Sitter uzaylar ve
altmanifoldlar geometrisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen
Fakültesi

Matematik

Uygulamalı
Matematik

Doçent

1

Graphlar ve Sturm Liouville operatörleri
üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında almış olup, moleküler filogeni ve filocoğrafya
üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem Araştırma

Doçent

1

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri bilim alanından almış olup, yaşam sürdürme analizleri üzerine çalışmaları
bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Finans ve Bankacılık

Sigortacılık ve Aktüerya

Doçent

1

Doçentliğini Bankacılık ve Sigortacılık bilim alanından almış olup, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmış
olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, enerji ekonomisi ve politikaları üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Doçentliğini Muhasebe bilim alanından almış olup, maliyet yapışkanlığı üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, tedarikçi seçiminde çok kriterli karar verme üzerine çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, yeni kurumsal kuram üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Profesör

1

Genetik algoritmalar ve gri modeller üzerine çalışmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlahiyat Fakültesi veya dengi mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış ve öğretmen adaylarının yeterlikleri, uzaktan eğitim ve ders
kitapları üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Tasavvuf

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Profesör

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi bilim alanından almış olup, Türk dış politikası, modernleşme ve Türk basın
tarihi üzerine çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişiler Arası İletişim

Profesör

1

Doçentliğini İletişim Çalışmaları bilim alanında almış olup, göstergebilim ve söylem analizi üzerine çalışmaları
bulunmak

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Donanımı

Profesör

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, afet yönetiminde atık ve dioksinler
üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanından almış olup, talep tahmin ve yıldırım aşırı
gerilimler üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Harita Mühendisliği alanında yapmış olup, jeodezik zaman seri analizleri
üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik
Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

Geoteknik

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Şev duyarlılığı, kaya mekaniği ve
tahkimat üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD’nda yapmış olup, nanosensör ve
nanoplastikler üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Nanoteknoloji
Mühendisliği

Nanoteknoloji
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Öğütme, tane şekil faktörü ve flotasyon
üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği

Profesör

1

Üreme ve cinsel sağlık üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Programları Bölümü

Çocuk Gelişimi

Doçent

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanından almış olup, özel gereksinimli çocuklar
üzerine çalışmış olmak.

Suşehri
SağlıkYO

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Böbrek yetmezliğinde diltiazem enalapril ve E vitamininin böbrek fonksiyonları üzerine etkisi üzerine
çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıklarıve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

1

Intrauterin gelişme geriliği olan gebeliklerde apoptotic markırların değerlendirilmesi üzerine çalışmış
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Ortopedik cerrahi yapılan hastalarda izokinetik ve yürüme analizi üzerine
çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Plastik Cerrahi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Ailevi akdeniz ateşinde subklinik
ateroskleroz ve oksi LDL üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı
veHastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları (Nefroloji)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Pediatrik Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk psikiyatrisinde epilepsi, sosyal
destek ve bilişsel çarpıtmalar konuları üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

HIV ve Covid 19 üzerine çalışmaları
olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Santral sensitizasyon ile ilişkili elektrofizyolojik üzerine çalışmış
olmak..

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, deneysel epilepsi modelleri üzerine çalışmış
olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Profesör

1

Mikrobiyal biyofilmler üzerine
çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanından almış olup, antimikrobiyal sinerji ve biyofilm üzerine çalışmış
olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Patolojisi

Profesör

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup,
hayvanlarda kuduz hastalığı konusunda çalışmaları olmak.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın