Tez yazma adımları nelerdir?

Paylaş:
Tez konusu belli olan ancak ne yapacağını bilmeyenler için kısa bir bilgisel hazırladım. Daha fazla kişiye ulaşması için paylaşırsanız sevinirim.
Tez, bazı sorulara yanıtların verildiği/arandığı bilimsel bir çalışmadır/olmalıdır. O nedenle de doğru adımlarla ilerlemek en başta gelmektedir.

Konuyu öğrenme:

Konunun temellerini, içeriğini, tanımlarını konuyla ilgili en kapsamlı kaynaklardan öğrenme sürecidir. Makaleler konuları yüzeysel işlediğinden YETERLİ değildir. Konunuz küreselse yabancı kaynaklar 1. kaynaklarınızdır.
Konuya hangi açıdan yaklaşman gerektiğini bilmen için konuyu bilmen gerekir. Konu hakkında soru sorabilmek için kafanızda bir tanımın olması ilk şarttır. Söz gelimi Cupuaçu’nun ne olduğunu bilmeden onunla ilgili bir fikir geliştirebilir miyiz?

Konuyu nasıl araştırmalı:

Konunun anahtar kelimeleri ile ilgili kaynaklar okunarak konuyu önce siz kavramalısınız. Uzman ya da Dr olacağınız konuyu bilmeniz öngörülür.

Kaynakların önem sırası:

Tezler, kitaplar, makaleler, bildiriler. Sadece makalelerden toplanan bilgi ile tez yazılmaz. Bildiriler konuda önemliyse ve içi doluysa önemlidir.

Konuyu biliyorsak sıra araştırma sorusundadır. Konumuza uygun bir araştırma sorusuyla yolumuza devam ederiz.
Konumuza hakim olduktan ve araştırma sorumuzu/sorularımızı belirledikten sonra araştırmamıza uygun bir yöntem seçmeliyiz. Nitel ya da nicel araştırma desenlerinden biri ya da her ikisinin bir arada kullanıldığı karma bir yöntem olabilir.

Araştırmayı kimle/neyle yapacağız?

Araştırmanın evreni ve örneklemini konumuza ve amacımıza uygun olarak belirlemeliyiz. Örneğin fizik mühendisliğinin üst düzey bilgi gerektiren bir konusu hakkında ilkokul öğrencileri ile çalışamayız.
Yönteme ve çalışma grubuna uygun bir veri toplama aracı üreterek ya da var olan bir aracı gerekli izinleri aldıktan sonra verilerimizi toplamada kullanabiliriz.
Verileri topladıktan sonra araştırma yöntemine uygun bir analiz aracı ve yöntemi ile verilerimizi raporlaştırırız. Bu adım bulgularımızı yazdığımız adımdır.
Sonuçlarımızı yazar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırır ve çalışmamızın yerini gösterdikten sonra varsa önerilerimizi sunarız.
Alıntı yaptığınız kaynağı hemen sonrasında kaynakçanıza eklemeyi unutmayın, çünkü kaynakçayı düzenlemek oldukça vakit alır.
Konunuzu kavradıktan sonra hangi kaynağın hangi kısmının ne işinize yarayacağını bilirsiniz. Önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın